Długo czekaliśmy owej godziny, Wreszcie nadeszły Twe imieniny. Chcemy swe serca Tobie otworzyć I najpiękniejsze życzenia Ci złożyć. Żyj w szczęściu i radości, Nie znaj smutku i przykrości, Niechaj wszelkie zło Cię mija, Niech Ci dobro w życiu sprzyja!