Niech Ten , który się narodzi
będzie wiarą , nadzieją i miłością
Twojego życia.
Niech będzie źródłem dobra
niesionego z radością tym ,
którzy tego potrzebują.
Niech radość i atmosfera Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszą Wam przez cały rok. Oby był to rok
obfitujący w szczęście i zdrowie,
przyniósł wiele satysfakcji osobistych oraz zawodowych.