Za bajki o królewnach, smokach, krasnoludkach, za zabawki z drewna, za krem w rurkach, za pieniądz z dna sakiewki, za buty i ubranie, za pieszczotę ręki, za oczu niewyspanie, za trwogę przy chorobie, za uczucia najszczersze – dziękuję. Matko, Tobie i sercem, i wierszem.